Veronica Taylor - Phim Nhanh

Pokemon (Phần 2)
Pokemon (Phần 2)

Pokémon 2 (Pocket Monsters 2) (1997)

Thiết Giáp Chi Thành: Hải Môn Quyết Chiến
Thiết Giáp Chi Thành: Hải Môn Quyết Chiến

Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato (2019)

Pokemon
Pokemon

Pokémon (Pocket Monsters) (1997)

Mộ Đom Đóm
Mộ Đom Đóm

Grave of the Fireflies (Hotaru no haka) (1988)