Challenger: Chuyến Bay Cuối (Phần 1) - Phimnhanh

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Nhanh!

Challenger: Chuyến Bay Cuối (Phần 1)

Challenger: The Final Flight (Season 1) (2020)

Các kỹ sư, quan chức và người thân của phi hành đoàn chia sẻ góc nhìn của họ về thảm họa tàu con thoi Challenger năm 1986 và hậu quả của sự kiện này....Phim Nhanh

Các kỹ sư, quan chức và người thân của phi hành đoàn chia sẻ góc nhìn của họ về thảm họa tàu con thoi Challenger năm 1986 và hậu quả của sự kiện này.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận