>

Chuyện Đời Bác Sĩ - PhimNhanh TV

Chuyện Đời Bác Sĩ

  • Hospital Playlist (2020)
  • 2020
  • 5.256 lượt xem

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Cuộc đời bác sĩ mô tả những câu chuyện của các bác sĩ, y tá và bệnh nhân tại bệnh viện. 5 bác sĩ đều đỗ vào cùng một trường đại học y vào năm 1999. Hiện họ là bạn bè và làm việc cùng nhau trong cùng một bệnh viện.

Bình luận