>

Người Ngoài Hành Tinh - PhimNhanh TV

Người Ngoài Hành Tinh

  • Proximity (2020)
  • 15/5/2020
  • 44.031 lượt xem

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Một nhà khoa học trẻ tại phòng thí nghiệm phản lực của NASA bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh nhưng khi không ai tin câu chuyện, anh ta bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm bằng chứng dẫn anh ta vào một hành trình khám phá ...

Bình luận