Fran Lebowitz: Giả Như Nó Là Thành Phố (Phần 1) - Tập 7 - Phimnhanh

Chúc bạn xem phim vui vẻ với Phim Nhanh!

Đang tải Phim
Search “ Tên phim + phimnhanhtv.vip” Để xem phim nhanh nhất tại Phim Nhanh nhé!

Phim Nhanh

Phim Fran Lebowitz: Giả Như Nó Là Thành Phố (Phần 1) - Pretend It's a City (Season 1) (2021)

Lang thang qua phố xá ở Thành phố New York và tâm trí thú vị của nhà văn hài hước, mỉa mai với tài kể chuyện Fran Lebowitz khi bà ngồi cùng Martin Scorsese.

Thông tin

Diễn viên

Bình luận