>

Bác Sĩ Nhỏ - PhimNhanh TV

Bác Sĩ Nhỏ

  • Little Doctor (2020)
  • 2020
  • 15.010 lượt xem

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Anh bác sĩ Quách Tĩnh luôn bị coi thường, theo đuổi Hoàng Dung, bác sĩ xinh đẹp, trẻ tuổi trong viện. Quách Tĩnh phát hiện ra những vấn đề Hoàng Dung gặp phải trong cuộc sống và công việc. Với những nỗ lực không ngừng, chăm sóc cẩn thận, cuối cùng anh ấy hạnh phúc bên Hoàng Dung.

Bình luận