>

Bán Đảo Peninsula - PhimNhanh TV

Bán Đảo Peninsula

  • Train to Busan 2 (2020)
  • 2020
  • 34.468 lượt xem

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Bán Đảo Peninsula có bối cảnh khoảng 4 năm sau đại dịch (phần 1 Train to Busan). Toàn bộ bán đảo Triều Tiên trở thành vùng đất hoang tàn và bị zombie xâm chiếm. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm người bị mắc kẹt, họ phải chiến đấu để sinh tồn và chờ ngày được giải cứu.

Bình luận