>

Trường An Nặc - PhimNhanh TV

Trường An Nặc

  • The Promise of Chang'an (2020)
  • 2020
  • 37.944 lượt xem

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Bộ phim kể về thăng trầm của Đại Thịnh quốc từ lúc hỗn loạn đến từng bước hưng thịnh. Hạ Lan Minh Ngọc, từ một cô gái hồn nhiên ngây thơ dần lớn lên, trở thành một Hoàng thái hậu tâm mang gia quốc thiên hạ

Bình luận