>

Hạc Lệ Hoa Đình - PhimNhanh TV

Hạc Lệ Hoa Đình

  • Royal Nirvana (2019)
  • 2019
  • 18.029 lượt xem

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Năm Kiến Nguyên thứ tư, thái tử Tiêu Định Quyền được phong làm trữ quân. Bên ngoài có cữu cữu là một danh tướng hậu thuẫn, bên trong thì có thái phó Lô Thế Du đức cao vọng trọng hết lòng nâng đỡ, nên khiến hoàng đế Tiêu Trách sinh lòng nghi kị.Từ đó, Tiêu Định Quyền phải đối mặt với nhiều đấu tranh vương quyền

Bình luận