>

Hố Sâu Đói Khát - PhimNhanh TV

Hố Sâu Đói Khát

  • The Platform (2019)
  • 8/11/2019
  • 2.010 lượt xem

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Khi tù nhân tầng trên tham lam ăn hết đồ ngon, những kẻ tầng dưới chỉ còn một chút cơm thừa canh cạn. Vậy phải làm sao để ai cũng đủ đồ ăn? Hắn sẽ ra tay hành động.

Bình luận