>

Song Đề Xã Hội - PhimNhanh TV

Song Đề Xã Hội

  • The Social Dilemma (2020)
  • 9/9/2020
  • 2.449 lượt xem

Lịch chiếu

Xem phim 

Danh sách tập

Mô tả

Phim tài liệu–chính kịch này khám phá tác động nguy hiểm của mạng xã hội đến con người, có các chuyên gia công nghệ lên tiếng cảnh tỉnh về nội dung sáng tạo của chính họ.

Bình luận